MAPAMI s.r.o.

Specialisté na řízení staveb


Zajišťujeme projektové řízení staveb, technické dozorování staveb včetně kontrolování prostavěnosti a koordinaci BOZP.

Naše služby

Projektové řízení

Jsme zárukou investora na hladký průběh kompletního stavebního projektu. Garantujeme dodržení dohodnutých nákladů, dílčích termínů a předem stanovené kvality stavby.

Technický dozor

Při realizaci stavby koordinujeme veškeré práce s časovým plánem. Kontrolujeme technologické postupy a jakost použitých materiálů schválené v projektové dokumentaci.

Koordinace BOZP

Zajistíme bezpečnost a ochranu zdraví při realizaci stavby. Dohlídneme na realizaci a dodržování preventivních opatření a kontrolujeme způsob zajištění staveniště.

Inženýrská činnost

Řešíme přípravu zakázky, výběrové řízení, kontrolu a vyhodnocení nabídek. Koordinujeme práce dle stavební dokumentace a následně předáme stavbu do užívání.

MAPAMI s.r.o.

O nás

Jsme rodinná společnost, která zajišťuje projektové řízení staveb, technické dozorování staveb včetně kontrolování prostavěnosti a koordinaci BOZP. Našim cílem je poskytnout klientovi úplný servis v oblasti inženýrské činnosti. Náš kolektiv je tvořen z odborníků, kteří pracují dlouhodobě v investiční výstavbě.

Kontakty

MAPAMI s.r.o.

Jednatel: Pavel Šmahel
Mobil: +420 734 579 112
Email: pavel.smahel@tiscali.cz

IČO: 49812807
DIČ: CZ49812807
Sídlo: Rudník 299, 543 72 Rudník